Inscripcions 2023-09-08T09:42:31+00:00

Inscripcions

1. Terminis d’inscripció

Hi ha tres períodes d’inscripció:

FASE CURSOS DE CATALÀ  CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL
1a  Del 4 al 15 de setembre de 2023  Del 4 al 15 de setembre de 2023
2a  Del 8 al 19 de gener de 2024  Del 8 al 19 de gener de 2024
3a A partir de juny de 2024 Del 3 al 14 de juny de 2024

2. Llocs i horaris d’inscripció

Cursos de català:

Les inscripcions dels cursos de català es realitzaran a la pàgina web: llengua.iebalearics.org

Cursos de Formació Bàsica i Ocupacional:

Les inscripcions i proves de nivell a la resta de cursos es realitzaran :

• En línia:
A través de la nostra web al següent enllaç: https://cursospalmaeduca.es/cursos/

• Presencial:

Si fos necessari, pot acudir de forma presencial a un dels nostres centres PalmaFormació Son Malferit i PalmaFormació Mercat Camp Redó per a realitzar tant la inscripció com la prova de nivell dels cursos d’Iniciació a la informàtica i Espanyol, als horaris abaix indicats.

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL
PalmaFormació Mercat Camp Redó

C. de Felip II, 17, 2n pis 07010 Palma
Tel.: 971 242 642
A/e: orientacio@palma.es
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

PalmaFormació Son Malferit

C. de Gregorio Marañón, s/n 07007 Palma
Tel.: 971 244 976
A/e: infoeduca@palma.es
De dilluns a dijous,
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

Divendres de 9 a 14 h

CURSOS DE CATALÀ
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l’Almudaina, 4

07001 Palma

Tel: 971 177 604

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

INSCRIPCIONS EN LÍNIA DE TOTS ELS CURSOS
Cursos de Formació bàsica i Ocupacional

Cursos de català

3. Modalitat dels cursos

Hi ha diferents modalitats de cursos:

• Presencial.

Aquesta modalitat s’imparteix als nostres centres de forma presencial. Cada setmana es realitzen, de dilluns a divendres, sessions de 2 hores de formació.
El professorat guiarà en tot moment la dinàmica de las sessions presencials.

• En línia.

Aquesta modalitat s’imparteix en la seva totalitat en línia, a través del nostre entorn virtual de Moodle, complementat amb sessions de videoconferència i treball autònom per part de l’alumnat.
A través de la plataforma Moodle, el professor anirà guiant la dinàmica de les classes mitjançant les sessions de videoconfèrencia i les activitats proposades per a la realització del treball autònom.

4. Documentació

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL

  • DNI o passaport
  • Informe de derivació, si és el cas

 CURSOS DE CATALÀ 

  • DNI o passaport
  • Document que acrediti nivell de català de l’IEB o Conselleria de Cultura.
  • Document (original i fotocòpia) acreditatiu de la reducció o exempció de matrícula

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades