Inscripcions 2020-09-11T12:15:08+00:00

Inscripcions

1. Terminis d’inscripció

Hi ha tres períodes d’inscripció:

FASE CURSOS DE CATALÀ  CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL
1a Del 31 d’agost a l’11 de setembre de 2020 Del 14 al 30 setembre de 2020
2a Del 8 al 24 de gener de 2020 Del 8 al 24 de gener de 2020
3a Del 8 al 19 de juny de 2020 Del 8 al 19 de juny de 2020

2. Llocs i horaris d’inscripció

Cursos de català:

Les inscripcions dels cursos de català es realitzaran a la pàgina web: http://iebllengua.caib.cat

Cursos d’espanyol, anglès, alemany, informàtica i prova CCSE:

Les inscripcions i proves de nivell a la resta de cursos es realitzaran :

• En línia:
Es prioritza la inscripció i proves de nivell en línia a través de la nostra Web al següent enllaç: https://cursospalmaeduca.es/cursos/

• Amb cita prèvia:

Si fos necessari, es pot sol·licitar cita prèvia per acudir de forma presencial, a un dels nostres centres, per realitzar tant les inscripcions com les proves de nivell a través d’aquest enllaç.

Al mateix enllaç s’haurà d’indicar: si prefereixen acudir al centre de Son Malferit o Mercat Camp Redó i el motiu de la sol·licitud de cita.
Com a excepció, si tenen alguna dificultat per realitzar la petició de cita prèvia a través del nostre sistema de cites, poden telefonar directament a algun dels nostres dos centres i els indicarem com realitzar-ho, o si és el cas, se’ls donarà cita en la mateixa cridada telefònica.

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL
PalmaFormació Mercat Camp Redó

C. de Felip II, 17, 2n pis 07010 Palma
Tel.: 971 242 642
A/e: orientacio@palma.cat
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

PalmaFormació Son Malferit

C. de Gregorio Marañón, s/n 07007 Palma
Tel.: 971 244 976
A/e: infoeduca@palma. cat
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

Estudi 6

C. de Guillem Massot, 54 07010 Palma
Tel.: 971 498 181
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

CURSOS DE CATALÀ
Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l’Almudaina, 4

07001 Palma

Tel: 971 177 604

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

INSCRIPCIONS EN LÍNIA DE TOTS ELS CURSOS
Cursos de Formació bàsica i Ocupacional

Cursos de català

3. Oferta formativa i modalitat dels cursos

Podeu consultar l’oferta formativa en aquest enllaç:  https://cursospalmaeduca.es/cursos/

Hi ha diferents modalitats de cursos:

• Presencial.

Aquesta modalitat s’imparteix als nostres centres de forma presencial. Cada setmana es realitzen, de dilluns a divendres, sessions de 2 hores de formació.
El professorat guiarà en tot moment la dinàmica de las sessions presencials.

• Semipresencial.

Aquesta modalitat combina les sessions presencials amb les classes en línia mitjançant un sistema de videoconferència, a través del nostre entorn virtual de Moodle.
Cada setmana es realitzen un total de 2 classes presencials (amb una durada d’1 hora i 30 minuts cadascuna) i 2 classes online (amb una durada d’1 hora i 30 minuts cadascuna). L’alumnat ha de realitzar 4 hores de treball autònom.
El professorat anirà guiant en tot moment la dinàmica de les classes i les activitats proposades per a la realització del treball autònom.

• En línia.

Aquesta modalitat s’imparteix en la seva totalitat en línia, a través del nostre entorn virtual de Moodle, complementat amb sessions de videoconferència i treball autònom per part de l’alumnat.
Cada setmana, es realitzaran 3 vídeo conferències d’1 hora i 30 minuts. L’alumnat ha de realitzar 5 hores i 30 minuts de treball autònom.
A través de la plataforma Moodle, el professor anirà guiant la dinàmica de les classes mitjançant les sessions de videoconfèrencia i les activitats proposades per a la realització del treball autònom.

4. Instruccions per a la inscripció i prova de nivell en línia.

• Introducció:

Hi ha tres tipus de modalitats de cursos: presencial, semipresencial i en línia.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. La prova de nivell en línia s’ha de realitzar abans de formalitzar la inscripció en línia.
En funció del nivell obtingut a la prova, s’haurà d’inscriure en el curs que li sortirà recomanat pel sistema.
No s’admetrà a cap persona que no hagi fet, prèviament, la prova de nivell.

• Pas 1: Realització de la prova de nivell

La prova de nivell és un test orientatiu d’autoavaluació que dóna informació de quin és el curs més adient al seu nivell de coneixements.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

Realitzar la prova de nivell en cap cas garanteix l’admissió al curs seleccionat.

* El curs de Preparació de la prova de nacionalitat CCSE no requereix realitzar prova de nivell. L’admissió al curs és per ordre d’inscripció.

Podrà fer la prova de nivell a cada aun dels cursos ofertats.

• Pas 2: Realització de la inscripció en línia.
Les inscripcions es realitzaran del 14 al 30 de setembre.

Podrà trobar l’enllaç d’inscripció a cada un dels cursos ofertats.

Pas 3: Llistat de persones admeses als cursos

El llistat de persones admeses als cursos sortirà publicada el dia 8 d’octubre al següent enllaç:

Llistat admesos.

Documentació

CURSOS DE FORMACIÓ BÀSICA I OCUPACIONAL

  • DNI o passaport
  • Informe de derivació, si és el cas

 CURSOS DE CATALÀ 

  • DNI o passaport
  • Document que acrediti nivell de català de l’IEB o Conselleria de Cultura.
  • Document (original i fotocòpia) acreditatiu de la reducció o exempció de matrícula