Anglès 2021-08-13T10:53:55+00:00

Project Description

ANGLÈS

S’ofereixen quatre nivells de cursos d’idiomes i un curs de conversa:

  • NIVELL A1.1: Curs pràctic d’introducció a la llengua per a persones sense coneixements d’anglès.
  • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d’anglès que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d’informació sobre temes quotidians.
  • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
  • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
  • TURÍSTIC-COMERCIAL: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 d’anglés.
  • CONVERSA NIVELL A2+: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 de la llengua que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
  • Perìode d’inscripció: Del 13 al 29 de setembre de 2021
  • Durada: 60 h

Grups disponibles:

Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari
ANG1.1 A Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 13/10/2021 09/02/2022 Dilluns i Dimecres d’11:30 a 13:15
ANG1.1 B Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous de 17 a 18:45 h
ANG1.2 A Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 13/10/2021 09/02/2022 Dilluns i Dimecres de 9:30 a 11:15
ANG2.1 A Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:15
ANG2.2 A Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous d’11:30 a 13:15
ANG1.1 C En línia 13/10/2021 09/02/2022 Dilluns i Dimecres de 17 a 18:50
ANG1.2 B En línia 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous de 19 a 20:45
ANG2.1 B En línia 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous de 19 a 20:50
ANG2.2 B En línia 13/10/2021 09/02/2022 Dilluns i Dimecres de 19 a 20:50
ANG CON A En línia 14/10/2021 10/02/2022 Dimarts i Dijous de 17:30 a 18:50

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Les inscripcions es realitzaran del 13 al 29 de setembre de 2021 a través del següent botó.

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 7 d’Octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades