Anglès 2024-05-21T12:39:55+00:00

Project Description

ANGLÈS

S’ofereixen cinc nivells de cursos d’idiomes i un curs de conversa:

NIVELL A1.1:

Curs pràctic d’introducció a la llengua per a persones sense coneixements d’anglès.

 • Grupos disponibles:
  Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari
  ANG1.1 F Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 01/07/24 26/07/24 De dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h.
  ANG1.1 G Presencial PalmaFormació Son Malferit 29/07/24 26/08/24 De dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h.

  Duració: 40 h

NIVELL A1.2:

Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d’anglès que volen aprendre a comunicar-se en situacions sencilles que exigeixen un intercanvi d’informació sobre temes quotidians.

 • Grups disponibles:
  Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari
  ANG1.2 F Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 01/07/24 26/07/24 De dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h

  Duració: 40 h

NIVELL A2.1:

Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.

 • Grups disponibles:
 • Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari
  ANG2.1 E Presencial PalmaFormació Son Malferit 29/07/24 26/08/24 De dilluns a divendres d’11:30 a 13.30 h

  Duración: 40 h

NIVELL A2.2:

Adreçat a persones que vulguin consolidar las habilitats del nivell bàsic per a comunicar-se en situacions sencilles que exigeixen un intercanvi simple i directe de informació sobre temes de necessitat immediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques)

 • Grups disponibles:
 • Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari
 • Duración: 60 h
CONVERSA NIVELL A2+:
Curs adreçat a persones amb un nivell A2 de la lléngua de la qual volen adquirir fluideça en conversa i expressió oral.
 • Grups disponibles:
 • Cursos Modalitat Centre Inici Finalització Horari

  Duració: 40 h

 

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha dos tipus de modalitat: presencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Les inscripcions es realitzaran del 27 de maig al 14 de juny a través del següent botó.

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 20 de juny al següent enllaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades