El Servei 2024-06-17T12:45:19+00:00

Servei d’Educació de Persones Adultes

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma.

El Servei d’Educació de Persones Adultes (SMEA)  és un servei que depèn de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma.

El  Servei d’Educació de Persones Adultes ofereix  la possibilitat d’iniciar o continuar una formació al llarg de la vida, prioritzant als que pertanyen a grups o sectors amb mancances o necessitats de formació específica, i especialment aquelles persones amb dificultats per a la integració social o inserció laboral.

L’oferta està integrada per una ventall de cursos: els de formació bàsica (alfabetització en ensenyaments inicials i neolectors/es), els de preparació de proves d’accés a diferents ensenyaments del sistema educatiu i de preparació per a la prova de nacionalitat (CCSE), els de llengües i els de noves tecnologies.

A QUI VA ADREÇAT?

L’educació per a persones adultes està adreçada a persones majors de 18 anys o que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen per cursar la formació.

També es poden matricular als cursos les persones joves de més de 16 anys que hagin finalitzat l’educació obligatòria, amb situacions especials extraordinàries o amb un contracte de formació o aprenentatge.

 

Reglament SMEA

BOIB – Publicació text íntegre Reglament SMEA

Veure l’oferta formativa

On som?

Els nostres centres

PalmaFormació SON MALFERIT

c/ de Gregorio Marañon 3 A
Tel.: 971 244 976
A/e: infoeduca@palma.es
Horario de verano (hasta el 30 de Agosto) De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ

c/ Felip II, 17, 2n pis
Tel.: 971 242 642
A/e: orientacio@palma.es
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

664 547 003

Curs 2022/2023

0
Alumnes
0
Tipus de cursos
0
Centres de formació
0
Accions formatives

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades