Espanyol 2021-12-20T11:03:15+00:00

Project Description

ESPANYOL

Cursos d’iniciació i consolidació de l’aprenentatge de la llengua espanyola adreçat a la ciutadania extracomunitària i a la ciutadania europea:

  • NIVELL A1.1: Curs adreçat a persones estrangeres, alfabetitzades en la seva llengua, sense nocions de castellà o amb coneixements escassos de la llengua castellana.
  • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones que volen consolidar els coneixements elementals de castellà per a poder comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre tema de necessitat inmediata.
  • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes i de comunicació real.
  • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars, compres i laborals bàsiques).
  • CONVERSA NIVELL A2+: Curs adreçat a persones que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
  • Perìode d’inscripció: Del 10 al 21 de enero de 2022.
  • Durada: 60 h

Grups disponibles:

Curs Modalitat Centre Inici Finalització Horari
ESP1.0 H Presencial Of. Districte Platja de Palma i Sant Jordi 15/2/2022 26/5/2022 Dimarts i Dijous de 10:30 a 12:00 h
ESP1.0 I Presencial Of. Districte Platja de Palma i Sant Jordi 15/2/2022 26/5/2022 Dimarts i Dijous de 12:00 a 13:30 h
ESP1.0 J Presencial Casal de Barri Es Rafal 15/2/2022 26/5/2022 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30
ESP1.0 K Presencial PalmaFormació Son Malferit 14/2/2022 25/5/2022 Dilluns i Dimecres de 18:45 a 20:45 h
ESP1.0 L Presencial Casal de Barri Son Gotleu 15/2/2022 26/5/2022 Dimarts i Dijous de 16:30 a 18:00 h
ESP1.0 M Presencial Casal de Barri Son Gotleu 15/2/2022 26/5/2022 Dimarts i Dijous de 18:00 a 19:30h
ESP1.1 F Presencial PalmaFormació Son Malferit 15/2/2022 09/6/2022 Dimarts i Dijous d’11:30 a 13:30 h
ESP1.1 G Presencial Casal de Barri Son Ferriol 16/2/2022 27/5/2022 Dimecres i Divendres de 9:30 a 11:30
ESP1.1 H Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 15/2/2022 09/6/2022 Dilluns i Dimecres de 17:00 a 19:00 h
ESP1.1 I Presencial Casal de Barri El Terreno 15/2/2022 09/6/2022 Dimarts i Dijous de 18:00 a 20:00 h
ESP1.2 C Presencial PalmaFormació Son Malferit 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres de 9:30 a 11:30 h
ESP1.2 D Presencial Casal de Barri Sant Agustí 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres de 9:30 a 11:30 h
ESP1.2 E Presencial PalmaFormació Mercat Camp Redó 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres de 19:00 a 21:00 h
ESP2.1 C Presencial PalmaFormació Son Malferit 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres d’11:30 a 13:30 h
ESP 2.2 D Presencial PalmaFormació Son Malferit 15/2/2022 09/6/2022 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
ESP1.2 F En Línia C.E. Huayue 15/2/2022 09/6/2022 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
ESP2.1 D En Línia 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres de 19:00 a 21:00 h
ESP 2.2 E En Línia 14/2/2022 06/6/2022 Dilluns i Dimecres de 17:00 a 19:00 h
ESP CON C En Línia 16/2/2022 1/6/2022 Dimecres de 18:30 a 20:30 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Termini: Del 10 al 21 de gener de 2022

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 9 de febrer al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades