Espanyol 2020-06-23T10:01:44+00:00

Project Description

ESPANYOL

Cursos d’iniciació i consolidació de l’aprenentatge de la llengua espanyola adreçat a la ciutadania extracomunitària i a la ciutadania europea:

  • NIVELL A1.1: Curs adreçat a persones estrangeres, alfabetitzades en la seva llengua, sense nocions de castellà o amb coneixements escassos de la llengua castellana.
  • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones que volen consolidar els coneixements elementals de castellà per a poder comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre tema de necessitat inmediata.
  • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes i de comunicació real.
  • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars, compres i laborals bàsiques).
  • DELE: Curs preparatori per a la superació d’un examen per a l’obtenció d’un diploma d’espanyol DELE com a llengua estrangera nivell A2 DELE (Diplomes d’Espanyol com a Llengua Estrangera)
  • CONVERSA: Curs adreçat a persones que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
  • Perìode d’inscripció: Finalitzat.
  • Durada: 40 h

Grups disponibles:

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
ESP1.1 K Presencial Camp Redó 6/07/2020 31/07/2020 Dilluns a divendres de 9:30 a 11:30 h
ESP1.1 L Presencial Son Malferit 6/07/2020 31/07/2020 Dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h
ESP1.1 M Online Centre Huayue 6/07/2020 31/07/2020 Dilluns a divendres de 10 a 11:30 h
ESP1.2 E Presencial Son Malferit 6/07/2020 31/07/2020 Dilluns a divendres de 9:15 a 11:15 h

CURSOS AGOST:

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
ESP1.2 F Presencial Son Malferit 3/08/2020 28/08/2020 Dilluns a divendres de 9:45 a 11:45 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

El període d’inscripció ha finalitzat.

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 2 de juliol al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades