Espanyol 2020-09-21T11:46:04+00:00

Project Description

ESPANYOL

Cursos d’iniciació i consolidació de l’aprenentatge de la llengua espanyola adreçat a la ciutadania extracomunitària i a la ciutadania europea:

  • NIVELL A1.1: Curs adreçat a persones estrangeres, alfabetitzades en la seva llengua, sense nocions de castellà o amb coneixements escassos de la llengua castellana.
  • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones que volen consolidar els coneixements elementals de castellà per a poder comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre tema de necessitat inmediata.
  • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes i de comunicació real.
  • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars, compres i laborals bàsiques).
  • DELE: Curs preparatori per a la superació d’un examen per a l’obtenció d’un diploma d’espanyol DELE com a llengua estrangera nivell A2 DELE (Diplomes d’Espanyol com a Llengua Estrangera)
  • CONVERSA: Curs adreçat a persones que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
  • Perìode d’inscripció: Del 14 al 30 de setembre.
  • Durada: 60 h

Grups disponibles:

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
ESP1.0 A Presencial S’Arenal 02/11/2020 17/02/2021 Dilluns i Dimecres d’11:30 a 13:30 h
ESP1.0 B Presencial Casal de Barri Es Rafal 03/11/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
ESP1.0 C Presencial Casal de Barri Son Ferriol 04/11/2020 19/02/2021 Dimecres i Divendres de 9:30 a 11:30 h
ESP1.0 D Presencial Casal de Barri Son Real 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 18:30 a 20:30 h
ESP1.1 A Presencial Son Malferit 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 9:15 a 11:15 h
ESP1.1 B Presencial Casal de Barri Sant Agustí 19/10/2020 17/02/2021 Dilluns i Dimecres de 9:30 a 11:30 h
ESP1.1 C Presencial Camp Redó 14/10/2020 11/02/2021 Dilluns i Dimecres de 17 a 18:45 h
ESP1.1 D Presencial Casal de Barri El Terreno 20/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 18 a 20 h
ESP1.1 E Online 20/10/2020 18/02/2021 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
ESP1.2 A Presencial Son Malferit 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous d’11:15 a 13:15 h
ESP1.2 B Presencial Camp Redó 13/10/2020 11/02/2021 Dilluns i Dimecres de 19:15 a 21 h
ESP1.2 C Online 20/10/2020 18/02/2021 Dimarts i Dijous d’11:30 a 13:30 h
ESP2.1 A Online 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i Dimecres de 9:30 a 11:30 h
ESP2.1 B Online 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 19 a 21 h
ESP2.2 A Online 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i Dimecres d’11:30 a 13:30 h
ESP2.2 B Online 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i Dijous de 17 a 19 h
DELE A Online 14/10/2020 2/12/2020 Dimarts i Dijous de 17:30 a 19:30 h
ESP CON A Online 14/10/2020 17/02/2021 Dimecres de 18:30 a 20:30 h
ESP CON B Online 16/10/2020 05/02/2021 Divendres d’11:30 a 13:30 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Termini: Del 14 a 30 de setembre

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 8 d’octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS