Admissions 2021-02-11T10:51:33+00:00
CLIC AQUÍ PER COMPROVAR SI HAS ESTAT ADMÈS/A ALS CURSOS

Admissions

1. Cursos de formació bàsica i ocupacional

  • Acreditar el nivell de coneixements mitjançant una prova de nivell.
  • Altres criteris d’admissió als cursos seran: empadronament, situació laboral, nivell d’estudis, edat i ordre d’inscripció.
  • Tindran prioritat els casos derivats d’atenció primària i secundària de centres de serveis socials.
  • En tots els casos tindran prioritat les persones empadronades en el terme municipal de Palma.
  • L’alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors, durant el curs escolar present, tindrà prioritat a l’hora de fer el segon curs/mòdul.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció i realitzades les proves de nivell es realitza el procés d’admissió als cursos i es fan públics els resultats a la web http://www.palmaeduca.es/smea.

Podreu saber des d’aquesta pàgina web en quins cursos heu estat admesos/es. Per fer-ho, únicament heu d’accedir a la secció ADMESOS i introduir el número i la lletra del vostre DNI.

Les llistes de persones admeses també es publiquen als diferents centres d’inscripció i a la web.

2. Cursos de Català

  • Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.
  • Acreditar presencialment o per correu electrònic, el nivell de Català amb el certificat d’assistència a un curs de l’IEB o amb el certificat de coneixements de català de la Conselleria de Cultura, Participació i Esport o equivalent, del nivell anterior al que es vulgui matricular. En el cas de no tenir l’acreditació, s’ha de fer una prova de nivell. Les proves de nivell es fan als punts d’inscripció.
  • El nombre de places es cobriran per ordre de recepció dels documents que fan efectiva la matrícula.

3. Revisar procés d’admissió

A través del següent botó podeu saber en quins cursos de formació bàsica i ocupacional heu estat admesos/es. Per fer-ho, únicament heu d’introduir el número i la lletra del vostre DNI.

ADMISSIONS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades