Alemany 2020-09-14T12:55:28+00:00

Project Description

ALEMANY

S’ofereixen quatre nivells de cursos d’idiomes i un curs de conversa:

  • NIVELL A1.1: Curs pràctic d’introducció a la llengua per a persones sense coneixements d’alemany.
  • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d’alemany que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d’informació sobre temes quotidians.
  • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
  • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
  • TURÍSTICO-COMERCIAL: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 d’alemany.
  • CONVERSA: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 de la llengua que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
  • Perìode d’inscripció: Del 14 al 30 de setembre
  • Durada: 60 h

Grups disponibles:

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
ALE1.1 A Presencial Camp Redó 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:15 h
ALE1.1 B Presencial Camp Redó 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i dijous de 17 a 18:45 h
ALE 1.2 A Online 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i dimecres d’11:30 a 13:30 h
ALE 1.2 B Online 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
ALE 2.1 A Online 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i dijous de 9:30 a 11:30 h
ALE 2.1 B Online 14/10/2020 17/02/2021 Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
ALE 2.2 A Online 13/10/2020 11/02/2021 Dimarts i dijous de 19 a 21 h
ALE CON A Online 13/10/2020 22/12/2021 Dimarts i dijous d’11:30 a 13 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Termini: Del 14 a 30 de setembre

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 8 d’octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS