Alemany 2020-01-27T09:07:58+00:00

Project Description

ALEMANY

S’ofereixen quatre nivells de cursos d’idiomes i un curs de conversa:

 • NIVELL A1.1: Curs pràctic d’introducció a la llengua per a persones sense coneixements d’alemany.
 • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d’alemany que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d’informació sobre temes quotidians.
 • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
 • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
 • TURÍSTICO-COMERCIAL: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 d’alemany.
 • CONVERSA: Curs adreçat a persones amb un nivell A2 de la llengua que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.
INSCRIPCIONS
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE1.1 B PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i dijous d’11 a 13:30 h
ALE1.1 C PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i dijous de 17 a 19 h

Proves de nivell:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE1.2 A PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i dijous de 9:30 a 11:30 h
ALE1.2 B PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 18/02/2020 09/06/2020 Dimarts i dijous de 19 a 21 h

Proves de nivell:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE2.1 A PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 17/02/2020 03/06/2020 Dilluns i dimecres d’11:30 a 13:30 h

Proves de nivell:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE2.2 A PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 17/02/2020 03/06/2020 Dilluns i dimecres de 19 a 21 h

Proves de nivell:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE TC A PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 17/02/2020 06/06/2020 Dilluns i dimecres de 9 a 11:30 h

Proves de nivell:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lloc: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
 • Durada aproximada: 60 h
 • Perìode d’inscripció:  Del 8 al 24 de gener de 2020

Grups disponibles:

Codi Centre Inici Fi Horari
ALE CON A PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ 17/02/2020 06/05/2020 Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30 h

Pruebas de nivel:

 • Dia: 04/02/2020 HORARI: 12:30 i 17:30 h
 • Lugar: PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ
 • c/Felip II, 17,2n
 • 07010 Palma
 • Tlf: 971 242 642
INSCRIPCIONS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades