DELE 2023-08-29T11:29:03+00:00

Project Description

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES DE NACIONALITAT DELE

  • DELE: Curs preparatori per a la superació d’un examen per a l’obtenció d’un diploma d’espanyol DELE com a llengua estrangera nivell A2 DELE (Diplomes d’Espanyol com a Llengua Estrangera)
  • Durada aproximada: 30 h
  • Perìode d’inscripció: Del 4 al 15 de setembre de 2023 (places limitades)

Grups disponibles:

Codigo Modalidad Centro Inicio Fin Horario
DELE A Presencial IES Ramon Llull 03/10/2023 23/11/23 Dimarts i Dijous de 19 a 21 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria. Per això, dins del període d’inscripció, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Termini: Del 4 al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 26 de setembre de 2023 al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades