Proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà 2023-08-29T13:59:30+00:00

Project Description

ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Curs adreçat a aquelles persones, majors de disset anys, que volen accedir a la realització d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i no disposen dels requisits acadèmics d’accés.

Aquest curs prepara per a les proves lliures d’accés a aquests cicles formatius, consistent en tres parts: lingüística, social i cientificotecnològica.

Grups disponibles: 

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
CFGM En línia 16/10/2023 Maig 2024 Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 h.
 Durada: 200 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions:
La prova de nivell és obligatòria. Es realitzarà de forma presencial, el dia 11 d’octubre de 16 a 18 hores a Palmaformació Son Malferit.
No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Inscripció online

Termini: Del 4 al 15 de setembre de 2023

INSCRIPCIONS

Pas 2

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 11 octubre de 2023 al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades