Proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà 2021-09-02T11:35:48+00:00

Project Description

ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Curs adreçat a aquelles persones, majors de disset anys, que volen accedir a la realització d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i no disposen dels requisits acadèmics d’accés.

Aquest curs prepara per a les proves lliures d’accés a aquests cicles formatius, consistent en tres parts: lingüística, social i cientificotecnològica.

INSCRIPCIONS
  • Perìode d’inscripció: Del 13 al 29 de setembre de 2021
  • Durada: 160 h

Grups disponibles: 

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
CFGM En línia 13/10/2021 Maig 2022 Dilluns i Dimecres de 12:30 a 15 h

Divendres d’11 a 14 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Inscripció online

Termini: Del 13 a 29 de setembre de 2021

INSCRIPCIONS

Pas 2

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

La prova de nivell serà presencial, el dia 4 d’octubre, a les 11:30 h en Palmaformació Son Malferit.

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 7 d’Octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades