Neolectors 2023-01-05T12:40:56+00:00

Project Description

NEOLECTORS I CONSOLIDACIÓ DE CONEIXEMENTS INICIALS

Es tracta d’un segon nivell d’alfabetització, els objectius del qual són el reforç i consolidació dels aprenentatges instrumentals bàsics: càlcul, lectura i escriptura.

Es treballen els següents continguts: consolidació de la llengua oral (castellà), consolidació de la llengua escrita (castellà), matemàticas bàsicas, coneixement del medi i competències claus: realització personal, ciutadania.

INSCRIPCIONES
  • Duració aproximada: 50 h
  • Periodo d’ inscripció: A partir del 9 de gener de 2023 (Només inscripció presencial)

Grupos disponibles

Codigo Centro Inicio Fin Horario
NEO B PalmaFormació Camp Redó 7/2/23 1/6/23 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h

Introducción

Lea atentamente éstas instrucciones
Hay tres tipos de modalidades: presencial, semipresencial y online.
Se puede solicitar un máximo de dos cursos.
El curso de Preparación de la prueba de nacionalidad CCSE no requiere realizar prueba de nivel.
La admisión al curso es por orden de inscripción.

Paso 1

Inscripción online

Plazo: A partir del 9 de Enero de 2023

INSCRIPCIONES

Pas 2

Listado de personas admitidas a los cursos
El listado de admitidos a los cursos saldrá publicada el día 31 de Enero en el siguiente enlace:
LISTADO ADMITIDOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades