Neolectors 2021-06-04T10:36:03+00:00

Project Description

NEOLECTORS

Es tracta d’un segon nivell d’alfabetització, els objectius del qual són el reforç i consolidació dels aprenentatges instrumentals bàsics: càlcul, lectura i escriptura.

Es treballen els següents continguts: consolidació de la llengua oral (castellà), consolidació de la llengua escrita (castellà), matemàtiques bàsiques, coneixement del medi i competències clau: realització personal, ciutadania.

  • Durada aproximada: 100 h
  • Perìode d’inscripció: A partir del 13 de setembre de 2021

Grups disponibles: Pendent publicació cursos 2021/22

Codi Centre Inici Fi Horari
NEO1 A PalmaFormació Camp Redó 20/10/2020 03/06/2021 Dimarts i Dijous de 9:30 a 11:30 h
NEO1 B Casal de Barri Es Vivero 03/11/2020 03/06/2021 Dimarts i Dijous de 16 a 18 h

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions

Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.

El curs de Preparació de la prova de nacionalitat CCSE no requereix realitzar prova de nivell.
L’admissió al curs és per ordre d’inscripció.

Pas 1

Inscripció online

Termini: A partir del 13 de setembre de 2021

INSCRIPCIONS

Pas 2

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 7 d’octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS

Informació

C. de Gregorio Marañón s/n - 07007 Palma

Telèfon: 971 244 976

Darreres entrades