Imprimeix Pàgina

Catàleg Nacional d’FP

CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals determina el marc per establir els títols i els certificats de professionalitat que constituiran les ofertes de formació professional.

El Catàleg s’organitza en famílies professionals i nivells.  Existeixen 26 famílies professionals  i cinc nivells de qualificació, d’acord al grau de coneixement, iniciativa, autonomia i responsabilitat precís per realitzar l’activitat laboral.

Podeu consultar el Catàleg de Qualificacions Professionals.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/cataleg-nacional-dfp/