Full de Càlcul 2020-09-10T12:00:05+00:00

Project Description

FULL DE CÀLCUL

Adreçat a persones amb coneixements d’informàtica que vulguin manejar amb fluidesa les eines ofimàtiques del moment: Word, Excel, Powerpoint…

S’ofereixen dos nivells d’ofimàtica:

  • NIVELL 1: Adreçat a persones amb nocions d’informàtica interessades a aprendre a manejar un processador de textos, full de càlcul i un programa de presentacions. En aquest curs s’iniciaran en el coneixement del maneig d’una base de dades i en coneixements fonamentals d’aplicacions en línia.
  • NIVELL 2: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics del processador de textos, full de càlcul i base de dades, interessades a assolir un bon nivell. En aquest curs coneixeran els beneficis del treball al núvol i algunes de les eines col·laboratives que ens ofereix Internet calendar, google drive, …
  • Perìode d’inscripció: Del 14 al 30 de setembre
  • Durada: 20 h

Grups disponibles:

Curs Modalitat Centre Inici Fi Horari
FC A Online 16/10/2020 18/12/2020 Divendres d’11:30 a 13:30

Introducció

Llegueixi atentament aquestes instruccions
Hi ha tres tipus de modalitats: presencial, semipresencial i online.
Es pot sol·licitar un màxim de dos cursos.
La prova de nivell és obligatòria per cadascun dels cursos. Per això, s’ha de realitzar la prova de nivel online abans de realitzar la inscripció online.
En funció del nivell obtingut a la prova, haurà d’inscriure’s en el curs que li sortirà recomanat pel sistema. No s’admetrà a cap persona que no hagi fet prèviament la prova de nivell.

Pas 1

Prova de Nivell

Us recordem que la prova de nivell no és un examen, és simplement una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell.
Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú.

Molt important: no contesti a l’atzar. Si no coneix les respostes, pot deixar-les en blanc. Així com tampoc hauria de consultar les possibles solucions a les respostes, perquè no es correspondrà amb el seu nivell actual.

La prova de nivell en cap cas garantitza l’admissió al curs seleccionat.

FER PROVA DE NIVELL

Pas 2

Inscripció online

Termini: Del 14 a 30 de setembre

INSCRIPCIONS

Pas 3

Llistat de persones admeses als cursos
El llistat d’admesos als cursos sortirà publicada el dia 8 d’Octubre al següent enlaç:
LLISTAT D’ADMESOS