Imprimeix Pàgina

Cursos Formació bàsica i ocupacional

1.PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

  • INSCRIPCIÓ ONLINE (Excepte cursos de català)

-Accediu a l’opció INSCRIPCIÓ ON-LINE i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla.

-Accediu a INSCRIPCIÓ ON-LINE per a CURSOS DE CATALÀ i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla. Més informació sobre els cursos de català a la pàgina de l’IEB: http://ieb.caib.es

 

  • INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Emplenau el full d’inscripció i entregau-lo a qualsevol dels centres d’inscripció.

Descarregar el full d’inscripció.
Podeu demanar el full d’inscripció per telèfon al 971 242 642 o al 971 244 976.
Centres d’inscripció per a tots els cursos (Excepte cursos de català)

 

 

2.ADMISSIÓ

Els criteris d’admissió als cursos seran: situació laboral, nivell d’estudis, edat i ordre d’inscripció. Tendran prioritat els casos derivats d’atenció primària i secundària de centres de serveis socials i les persones empadronades en el terme municipal de Palma.

L’alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors tendrà prioritat a l’hora de fer el segon curs/mòdul.

Tots els cursos tendran un nombre mínim i màxim de places. Els cursos que no tenguin el nombre mínim de matriculats exigit s’anul·laran.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció i realitzades les proves de nivell es realitza el procés d’admissió als cursos i es fan públics els resultats a la web www.cursospalmaeduca.cat 

Podreu saber des d’aquesta pàgina web en quin curso heu estat admes. Per fer-ho, únicament heu d’accedir a la secció ADMESOS i introduir el número i la lletra del vostre DNI.

Les llistes de personas admeses també es publiquen als diferents centres d’inscripció i a la web.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

El fet d’aparèixer a la llista de personas admeses no significa estar matriculat al curs.

El primer dia de classe el professor/a us facilitarà informació del procediment de formalització de la matrícula i pagament per cada un dels cursos al qual us hagin admès/esa si cal.
Podeu fer el pagament mitjançant un ingrés bancari per a cada un dels cursos. A l’hora de fer l’ingrès, indicau el vostre nom i els vostres llinatges i el codi del curs al qual heu estat admesos
Durant els primers 10 dies de classe cal presentar el resguard d’ingrés al professorat. Si no es fa així, es perd el dret a la plaça obtinguda.
Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

 

4. PREUS DELS CURSOS

 

El cost de la matrícula és de 38 € per a les persones empadronades a Palma i de 80 €per a les persones empadronades en altres municipis.

 

Estan exemptes de pagar l’import de matrícula les persones que estiguin en situació de desocupació o de jubilació, les persones amb un grau de discapacitatr del 33% o superior, els membres de famílies nombroses i víctimes de la violència de gènere. 

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/proces-dinscripcio/cursos-formacio-basica-ocupacional/