Imprimeix Pàgina

Cursos Formació bàsica i ocupacional

1.PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

 • INSCRIPCIÓ ONLINE (Excepte cursos de català)

-Accediu a l’opció INSCRIPCIÓ ON-LINE i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla.

-Accediu a INSCRIPCIÓ ON-LINE per a CURSOS DE CATALÀ i completau la inscripció seguint les instruccions que trobareu a la pantalla. Més informació sobre els cursos de català a la pàgina de l’IEB: http://ieb.caib.es

 

 • INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Emplenau el full d’inscripció i entregau-lo a qualsevol dels centres d’inscripció.

Descarregar el full d’inscripció.
Podeu demanar el full d’inscripció per telèfon al 971 242 642 o al 971 244 976.
Centres d’inscripció per a tots els cursos (Excepte cursos de català)

 

 

2.ADMISSIÓ

 

Els criteris d’admissió als cursos seran:

 

 • Acreditar el nivell de coneixements mitjançant una prova de nivell.
 • Altres criteris d’admissió als cursos seran: empadronament, situació laboral, nivell d’estudis, edat i ordre d’inscripció.
 • Tindran prioritat els casos derivats d’atenció primària i secundària de centres de serveis socials.
 • En tots els casos tindran prioritat les persones empadronades en el terme municipal de Palma.
 • L’alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors, durant el curs escolar present, tindrà prioritat a l’hora de fer el segon curs/mòdul.

Una vegada finalitzat el període d’inscripció i realitzades les proves de nivell es realitza el procés d’admissió als cursos i es fan públics els resultats a la web http://www.palmaeduca.es/smea.

Podreu saber des d’aquesta pàgina web en quins cursos heu estat admesos/es. Per fer-ho, únicament heu d’accedir a la secció ADMESOS i introduir el número i la lletra del vostre DNI.

Les llistes de persones admeses també es publiquen als diferents centres d’inscripció i a la web.

 

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

 • El fet d’aparèixer a la llista de persones admeses no significa estar matriculat/ada al curs.
 • El primer dia de classe el professorat us facilitarà informació del procediment de formalització de la matrícula i pagament del curs al qual us hagin admès/esa.
 • Durant els primers 10 dies de classe cal presentar el resguard d’ingrés bancari de la matrícula o, en cas d’exempció de la mateixa, original i fotocòpia del document que acrediti que es té dret a l’exempció de la matrícula. Si no es fa així, es perd el dret a la plaça obtinguda.
 • Les despeses de material dels cursos són a càrrec de l’alumnat.

 

4. PREUS DELS CURSOS

 

El cost de la matrícula és de 38 € per a les persones empadronades a Palma i de 80 € per a les persones empadronades en altres municipis.

 

Estan exemptes de pagar l’import de matrícula les persones derivades de Serveis socials generals o específics, les persones que estiguin en situació de desocupació o de jubilació, les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, els membres de famílies nombroses i víctimes de la violència de gènere. 

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/proces-dinscripcio/cursos-formacio-basica-ocupacional/