Imprimeix Pàgina

Llengües

 ESPANYOL PER A PERSONES ESTRANGERES

Cursos d’iniciació i consolidació de l’aprenentatge de la llengua espanyola adreçat a la ciutadania extracomunitària i a la ciutadania europea:

  • Nivell A1.1: Curs adreçat a persones estrangeres, alfabetitzades en la seva llengua, sense nocions de castellà o amb coneixements escassos de la llengua castellana.
  • Nivell A.1.2: Adreçat a persones que volen consolidar els coneixements elementals de castellà per a poder comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata.
  • Nivell A2.1: Adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes i de comunicació real.
  • Nivell A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata (informacions personals, familiars, compres, ocupacions,…)

          Curs preparatori per a  la superació d’un examen per a l’obtenció d’un diploma                                       d’espanyol com a llengua estrangera nivell A2 DELE (Diplomes d’Espanyol com a Llengua                 Estrangera).

ALTRES LLENGÜES: ANGLÈS i ALEMANY

 S’ofereixen quatre nivells de cursos d’idiomes i un curs de conversa:

  • Nivell A1.1: Curs pràctic d’introducció a la llengua per a persones sense coneixements d’anglès o alemany.
  • Nivell A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d’anglès o alemany que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d’informació sobre temes quotidians.
  • Nivell A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
  • Nivell A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques)
  • Conversa: Curs adreçat a persones amb coneixements de llengua mitjans que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/oferta-formativa/llengues/