Imprimeix Pàgina

Formació bàsica

ALFABETITZACIÓ EN ENSENYAMENTS INICIALS

Curs adreçat a aquelles persones que volen adquirir els coneixements inicials de lectura, escriptura i càlcul .

NEOLECTORS  I CONSOLIDACIO DE CONEIXEMENTS INICIALS

Dirigit a població que ja sap llegir i escriure però que vol millorar i consolidar els coneixements i habilitats de l’etapa instrumental, així com a persones que es vulguin preparar per accedir als certificats de professionalitat de nivell 1 que oferta el SOIB.

Es tracta d’un segon nivell d’alfabetització, els objectius del qual són el reforç i consolidació dels aprenentatges instrumentals bàsics: càlcul, lectura i escriptura.

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Curs adreçat a aquelles persones que volen accedir a la formació de Cicles formatius de grau mitjà i no disposen dels requisits acadèmics d’accés. Aquest curs prepara per a les proves lliures d’accés a aquests cicles formatius, consistent en tres parts: lingüística, social i cientificotecnològica.

CURS PREPARATORI PER A LA PROVA CCSE (Coneixements Constitucionals i Socioculturals d’Espanya)

Curs adreçat a persones immigrants, amb coneixements de la llengua castellana, que hagin de superar la prova de Coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE) per tal d’acreditar el grau d’integració a la nostra societat, per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència segons la Llei 19/2015, del 13 de juliol.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/oferta-formativa/formacio-basica/