Imprimeix Pàgina

Com acreditar experiència professional

 

¿Com acreditar la teva experiència professional?

 

L’acreditació de competències és un procés a través del qual es pot acreditar l’experiència laboral adquirida al llarg dels anys. És un procés per el qual es pot acreditar una o més unitats de competències, que aquestes formen una part, a la vegada, d’un títol de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat.

 

Les administracions autonòmiques són les encarregades de realitzar la corresponent convocatòria i definir la forma amb la qual es podran definir els perfils professionals.

Els requisits per poder presentar-se, són els següents:

 

-Tenir la nacionalitat espanyola, certificat de resident comunitari, targeta de familiar ciutadà de la Unió Europea o tenir treball a Espanya en vigor.

-Tenir mínim 18 o 20 anys el dia de fer la inscripció, en funció de les competències que es vulguin acreditar.

-Complir els requisits que marqui la convocatòria vigent, sobre el mínim d’anys experiència laboral.

 

Per a més informació, podeu consultar l’Acreditació de l’experiència professional.

 

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/com-acreditar-experiencia-professional/