Imprimeix Pàgina

Proves lliures

PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Són les proves que permeten obtenir el títol de Tècnic/a ( en el cas de cicles formatius de grau mitjà) i de Tècnic/a Superior ( en el cas de cicles formatius de grau superior).

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu.

Consultau les proves lliures de formació professional per la convocatòria de l’any 2019.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/cicles-formatius/proves-lliures/