Imprimeix Pàgina

Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

Per accedir als diferents cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior és necessari tenir una titulació acadèmica:

- CFGM: títol de graduat en ESO.

-CFGS: títol de batxillerat.

Les persones que no compleixen aquests requisits d’accés, hi poden accedir mitjançant una prova per tal d’acreditar que es tenen els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

A continuació, trobareu tota la informació de les proves d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior:

PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/cicles-formatius/proves-dacces/