Imprimeix Pàgina

FP a distància

FORMACIÓ PROFESSIONAL A DISTÀNCIA

La formació a distància possibilita l’accés a l’educació a totes aquelles persones que per circumstàncies personals, socials, geogràfiques o unes altres de caràcter excepcional no poden seguir l’ensenyament a través del règim presencial ordinari.

Aquesta formació es dirigeix a aquells que no poden accedir a l’educació d’una forma normalitzada, els que no disposen de temps, els que els seus horaris de treball siguin incompatibles amb els centres docents o aquells que no poden superar les dificultats de desplaçament.

Per poder cursar una formació professional a distància s’han de tenir els requisits d’accés.

Per més informació accediu a l’FP a distància i podeu consultar loferta formativa curs 2019-20.

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/cicles-formatius/fp-distancia/