Imprimeix Pàgina

Certificats de professionalitat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral.

S’obtenen a través de dues vies:

  • Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
  • Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Podeu consultar els certificats de professionalitat

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/certificats-de-professionalitat/