Imprimeix Pàgina

Formació Professional

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/formacio-professional/

Certificats de professionalitat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral. S’obtenen a través de dues vies: Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat. Seguint els procediments establerts …

Veure pàgina »

Catàleg Nacional d’FP

CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals determina el marc per establir els títols i els certificats de professionalitat que constituiran les ofertes de formació professional. El Catàleg s’organitza en famílies professionals i nivells.  Existeixen 26 famílies professionals  i cinc nivells de qualificació, d’acord al grau de coneixement, iniciativa, autonomia i responsabilitat …

Veure pàgina »

Cicles Formatius

Veure pàgina »