Imprimeix Pàgina

Batxillerat

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS

OBJECTIU I FINALITAT

La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés de les persones majors de 20 anys al títol de Batxiller.

REQUISITS

a) Tenir més de vint anys.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c) Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre títol equivalent o homologable a efectes acadèmics.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/batxillerat-2/