Imprimeix Pàgina

Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PROVES D’ACCÉS PER ALS MAJORS DE 25 ANYS

Són les proves que et permeten accedir a una carrera universitària si tens 25 anys complerts i no tens la titulació acadèmica per accedir-hi directament, es a dir si no tens un títol d’FP2.

Per més informació accediu a la prova d’accés per als majors de 25 anys.

 

ACCÉS PER ALS MAJORS DE 40 ANYS

Dirigit a aquelles persones majors de 40 anys i que poden acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés.

Per més informació accediu a la prova d’accés per als majors de 40 anys.

 

PROVES D’ACCÉS PER ALS MAJORS DE 45 ANYS

Són  les  proves  que  et  permeten  accedir  a  una  carrera universitària si no tens la titulació acadèmica per accedir-hi directament, es a dir si no tens el títol de batxillerat, FP2, COU o equivalent, i tampoc pots acreditar experiència laboral o professional relacionada amb els estudis que vols cursar.

Per més informació accediu a la prova d’accés per als majors de 45 anys.

 

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/acces-la-universitat/proves-dacces/