Imprimeix Pàgina

Informa’t

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/informat/

Batxillerat

Veure pàgina »

ESPA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA) OBJECTIU I FINALITAT Els ensenyaments secundaris per a persones adultes (ESPA) permeten obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Aquest títol permet continuar estudis de Formació Professional de grau mitjà o de batxillerat. És el títol mínim exigit en el món laboral i indispensable per a la …

Veure pàgina »

CuadroESPA

ESPA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA) OBJECTIU I FINALITAT Els ensenyaments secundaris per a persones adultes (ESPA) permeten obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Aquest títol permet continuar estudis de Formació Professional de grau mitjà o de batxillerat. És el títol mínim exigit en el món laboral i indispensable per a la …

Veure pàgina »

Batxillerat

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT PER A MAJORS DE 20 ANYS OBJECTIU I FINALITAT La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés de les persones majors de 20 anys al títol de Batxiller. REQUISITS a) Tenir més de vint anys. b) Ser resident a les Illes Balears. c) Estar en possessió …

Veure pàgina »

Formació Professional

Veure pàgina »

Accés a la Universitat

Veure pàgina »