Imprimeix Pàgina

El Servei

PRESENTACIÓ

El Servei d’Educació de Persones Adultes (SMEA)  és un servei que depèn de la Regidoria d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Palma.

El  Servei d’Educació de Persones Adultes ofereix  la possibilitat d’iniciar o continuar una formació al llarg de la vida, prioritzant als que pertanyen a grups o sectors amb mancances o necessitats de formació específica, i especialment aquelles persones amb dificultats per a la integració social o inserció laboral.

L’oferta està integrada per una ventall de cursos, que engloba els de formació bàsica i preparació de proves d’accés a diferents enesenyaments del sistema educatiu, els cursos de llengües i els de noves tecnologies i una oferta específica per a persones majors de 55 anys.

Per una informació més detallada, consultau l’oferta formativa

A QUI VA ADREÇAT?

L’educació per a persones adultes està dirigida a persones majors de 18 anys o que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen per cursar la formació. També es poden matricular als cursos els joves de més de 16 anys que hagin finalitzat l’educació obligatòria, amb situacions especials extraordinàries o amb un contracte de formació o aprenentatge.

ON ENS POTS TROBAR?

  • PalmaFormació SON MALFERIT

c/ de Gregorio Marañon s/n 07007 Palma
Tel.: 971 244 976
Fax: 971 249 670
A/e: infoeduca@palma.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 19h

  • PalmaFormació MERCAT CAMP REDÓ

c/ Felip II, 17, 2n pis
Tel.: 971 242 642 
Fax: 971 211 471
A/e: orientacio@palma.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Enllaç permanent a aquest article: http://cursospalmaeduca.es/el-servei/